Sukututkimusrekisteriseloste

Laatimispäiväys: 1.1.2018

1. Rekisterinpitäjä

Marja Pirttivaara

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Marja Pirttivaara, Espoo, marja.pirttivaara (@) gmail.com

3. Rekisterin nimi

Marja Pirttivaaran sukututkimusrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sukututkimuksen tekeminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Tietoa tutkittavista henkilöistä ja heidän esivanhemmistaan: nimi, syntymäaika ja paikka, vihkimisaika ja -paikka, kuolinaika ja -paikka, arvo ja ammatti sekä muut sukututkimuksne kannalta tarpeelliset tiedot ja mahdolliset suostumukset ja kiellot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Pääsääntöiset tietolähteet ovat kirkonkirjat ja väestötietojärjestelmä, muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit, painetut lähteet, sukuun kuuluvien antamat tiedot ja muut lähteet.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteristä luovutetaan tietoja ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja Europan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella asuville sukulaisille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Aineisto on sähköisessä muodossa. Rekisteri on suojattu ja sitä käsitellään lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Elossa olevien henkilöiden arkaluontoisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

9. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkistaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta, eikä sitä tehdä jälkipolvien osalta muutenkaan. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä. Mahdollinen DNA-tieto on geneettisen sukututkimuksen palveluntarjoajien sivuilla heidän omassa hallinnassaan.